Prihlásenie

Prihlasovacie meno *
Heslo *
Pamätať si ma
Mestské zastupiteľstvo počas odvolávania hlavnej kontrolórky. Zľava: Zdena Patakyová, hlavná kontrolórka mesta; Miroslav Perignáth, viceprimátor mesta; Ján Ferenčák, primátor mesta a Karol Gurka, prednosta mestského úradu. Mestské zastupiteľstvo počas odvolávania hlavnej kontrolórky. Zľava: Zdena Patakyová, hlavná kontrolórka mesta; Miroslav Perignáth, viceprimátor mesta; Ján Ferenčák, primátor mesta a Karol Gurka, prednosta mestského úradu. Reprofoto - KTV.

Prípad odvolanej kontrolórky pokračuje. NKÚ potvrdil nové skutočnosti

Napísal  máj 15, 2016

Od odvolania hlavnej kontrolórky mesta Kežmarok Zdeny Patakyovej uplynul viac ako mesiac. Počas neho sa objavili v prípade nové skutočnosti.

Bývalá hlavná kontrolórka mesta Kežmarok Zdena Patakyová bola odvolaná počas aprílového mestského zastupiteľstva (MsZ) okrem iného za to, že v lehote 60 dní po uplynutí kalendárneho roka nepredložila mestskému zastupiteľstvu Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014.

Ako povedala, "aj keď zákon hovorí, že ich (dokumenty, pozn. redakcie) mám predkladať mestskému zastupiteľstvu, v skutočnosti sa predkladajú mestu - mestskému úradu, teda sa predkladajú mestskému zastupiteľstvu cestou mestského úradu". Toto tvrdenie potvrdzuje aj §3, ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok, v ktorom je uvedené: "Písomné materiály určené na rokovanie Mestského zastupiteľstva predkladá spracovateľ materiálu prednostovi MsÚ najneskôr v lehote 10 dní pred zasadnutím MsZ".

Následne spomína Patakyová aj §3, ods. 6 rovnakého dokumentu. "Písomné materiály na rokovanie MsZ spoločne s programom MsZ zabezpečuje prednosta mestského úradu poslancom MsZ najneskôr 5 kalendárnych dní pred zasadnutím MsZ," uvádza sa v rokovacom poriadku. Patakyová sa okrem iného pýta: "Mali si teda poslanci jednoznačne položiť otázku, či k pochybeniu pri predkladaní správy mestskému zastupiteľstvu nemohlo dôjsť aj mimo mojej osoby, pretože ja tvrdím, že ja som túto správu odovzdala mestu." Ako sa vyjadrila pre Podtatranské noviny, chybou je podľa nej aj to, že sa u prednostu mestského úradu neodovzdávajú dokumenty oproti podpisu.

NKÚ pracoval aj s uvedenou Správou

Na mestskom úrade prebiehala v minulom roku, konkrétne od 2. septembra do 8. decembra, kontrola Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Ako sa píše v dôvodovej správe v 8. bode materiálov na mestské zastupiteľstvo z 11. februára 2016, "pracovníci úradu vykonali kontrolu rozpočtu, čerpania verejných prostriedkov a použitia majetku v okresných mestách, ktorej účelom bolo preverenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a pri nakladaní s majetkom mesta, ktoré je sídlom okresu vrátane preverenia a vyhodnotenia plnenia opatrení prijatých mestom na základe predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR."

V Protokole o výsledku kontroly rozpočtu, čerpania verejných prostriedkov a použitia majetku v okresných mestách, ktorý vypracoval NKÚ SR v decembri 2015 sa okrem iného píše: "Ďalej bolo zistené, že správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014 vypracovaná 09. 01. 2015 nebola predložená MsZ, čím došlo k porušeniu § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór predkladá ObZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku."

Ako nám potvrdila Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, kontrolóri pri kontrole pracovali aj s podkladovými materiálmi od hlavnej kontrolórky mesta, vrátane spomínanej správy o činnosti hlavnej kontrolórky.

"Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014 poskytol na žiadosť kontrolórov NKÚ SR prednosta mestského úradu, ktorý bol splnomocnený na rokovanie a poskytovanie dokladov pri kontrolnej akcii," uviedla hovorkyňa vo svojom vyjadrení pre spravodajský portál Kežmarský reportér.

Mesto sa o kontrole zatiaľ nevyjadrilo

V tejto súvislosti sme o stanovisko požiadali aj mesto Kežmarok, konkrétne komunikačnú manažérku mesta Zuzanu Šlosárovú. Ohľadom kontroly NKÚ sme 5. mája zaslali otázky o tom, či nám aj mesto vie dať informáciu, kto poskytol NKÚ spomínanú správu, prípadne kedy; prečo mesto neriešilo vzniknutú situáciu už skôr, keďže fakt, že Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 nebola predložená v rámci lehoty, bol známy už na marcovom zastupiteľstve v roku 2015 a či vedenie mesta neuvažovalo najprv s pokutou, alebo pokarhaním od zamestnávateľa za nesplnenie povinností zamestnanca uvedené v dôvodovej správe ešte pred tým, než by došlo k odvolávaniu. Na tieto otázky sme však až do dnešného dňa odpoveď nedostali.

Ešte pred tým, 30. apríla, sme mesto žiadali o odpovede na otázky, aké boli podľa mesta hlavné a detailné dôvody na odvolanie hlavnej kontrolórky; prečo sa situácia riešila tesne pred mestským zastupiteľstvom, ktoré kvôli tomu začalo so značným oneskorením, a nie skôr; či bude mesto Kežmarok riešiť ďalej túto situáciu, alebo ju odvolaním považuje za uzavretú a či vedenie mesta neuvažovalo najprv s pokutou, alebo pokarhaním od zamestnávateľa za nesplnenie povinností zamestnanca uvedené v dôvodovej správe ešte pred tým, než by došlo k odvolávaniu.

Na tieto otázky sme dostali od komunikačnej manažérky mesta Kežmarok Zuzany Šlosárovej nasledujúcu odpoveď: "Dôvod odvolania hlavnej kontrolórky mesta Kežmarok Ing. Zdeny Patakyovej z funkcie je uvedený v uznesení zo zasadnutia MsZ prijaté pod č. 77/2016. Mesto Kežmarok uviedlo podrobné príčiny návrhu na odvolanie hlavnej kontrolórky v dôvodovej správe. Poslanci návrh schválili nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, za návrh hlasovalo trinásť z pätnástich poslancov, dvaja sa zdržali hlasovania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť."

Súčasťou odpovede bol aj odkaz na uznesenie zo spomínaného zastupiteľstva: http://www.kezmarok.sk/subory/msz/zasadnutia/2016/uznesenia/FinalUznesenie.pdf.

Nová odpoveď z NKÚ

(Aktualizované 18. 5. 2016, 16.15 hod) Zisťovali sme, či Najvyšší kontrolný úrad má aj v súčasnosti k dispozícii dokumenty, s ktorými pracoval počas kontroly v Kežmarku, vrátane Správy o činnosti hlavnej kontrolórky mesta.

"Po ukončení kontroly v meste Kežmarok bola Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014 vrátená kontrolovanému subjektu (mestu Kežmarok, pozn. red.)," doplnila hovorkyňa NKÚ.


O odvolaní hlavnej kontrolórky mesta Kežmarok Zdeny Patakyovej sme písali už TU.

 

Posledná úprava streda, 18 máj 2016 14:17
Loránt Paugsch

Email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.

  1. Populárne
  2. Najlepšie
  3. Komentované