Prihlásenie

Prihlasovacie meno *
Heslo *
Pamätať si ma
Niektorí ocenení na slávnostnom mestskom zastupiteľstve. Niektorí ocenení na slávnostnom mestskom zastupiteľstve. Loránt Paugsch, Jaroslav Šleboda, Jana Pisarčíková - poprad.korzar,sme.sk

Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve ocenia významné osobnosti mesta

Napísal  máj 10, 2016

Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve spoznáme držiteľa čestného občianstva mesta, a ocenených cenami mesta a primátora.

Čestné občianstvo mesta Kežmarok bude udelené prof. Mikulášovi Jelínkovi.

Husľový rofesor Mikuláš Jelínek patrí medzi odchovancov Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku.

Mikuláš Jelínek absolvoval stovky vystúpení v mnohých krajinách Európy. V roku 1961 uviedol československú premiéru 1. Koncertu pre husle a orchester Dmitrija Šostakoviča, aj Koncertu č. 2 Bélu Bartóka, spolupracoval s mnohými klaviristami z celej Európy. V rokoch 1958 – 1960 bol umeleckým vedúcim Komorného orchestra Slovenskej filharmónie. V zahraničí pôsobil ako primárius kvarteta v Kolíne.

Ako orchestrálny hráč pôsobil v Symfonickom orchestri Bratislavského rozhlasu, v Slovenskej filharmónii, v Nemecku či vo Švédsku. Ako pedagogický i umelecký poradca pôsobil v nemeckých orchestroch nepretržite 12 rokov.

Od roku 1951 pôsobil ako asistent v triede komornej hry na Vysokej škole múzických umení, od roku 1956 na nej vyučoval ako odborný asistent a zástupca docenta hry na husliach. V Kolíne nad Rýnom pôsobil na Rheinische Musikschule a vychoval tu spolu 80 žiakov.

Je členom Európskeho združenia učiteľov sláčikových nástrojov (ESTA) a členom predstavenstva Asociácie učiteľov hudby Slovenska. Z jeho iniciatívy sa v roku 1991 prikročilo k založeniu slovenskej sekcie ESTA, v rokoch 1995 – 2003 bol jej prezidentom. Od roku 2004 je viceprezidentom slovenskej sekcie.

V súčasnosti sa ťažisko aktivít Mikuláša Jelinka orientuje na pedagogickú, metodickú a organizátorskú činnosť.

Udelenie čestného občianstva mesta Kežmarok je navrhnuté pri príležitosti 90. výročia narodenia profesora Mikuláša Jelínka za reprezentáciu a šírenie dobrého mena svojho rodného mesta na Slovensku aj v zahraničí.

 

Ceny mesta Kežmarok získajú:

Juraj Švedlár

Juraj Švedlár je dlhoročným umeleckým vedúcim Detského folklórneho súboru Maguráčik, ako choreograf a folklorista sa zaslúžil o propagáciu folklóru a Kežmarku doma i v zahraničí.

Je aktívnym členom a jedným zo zakladateľov folklórneho súboru Magurák, prezidentom Klubu priateľov Magury a organizátorom Medzinárodného festivalu detstkých folklórnych súborov – krojovaných bábik.

Cena mesta Kežmarok je navrhnutá za kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu na Slovensku a v zahraničí, za celoživotnú záslužnú prácu v oblasti kultúrneho rozvoja mesta pri príležitosti 40.výročia založenia Detského folklórneho súboru Maguráčik a pri dosiahnutí jeho životného jubilea 60 rokov.

 

Detský folklórny súbor Maguráčik

DFS Maguráčik vznikol v roku 1975. Pravidelne sa venuje výchove detí smerom k folklóru. Súbor patrí medzi najlepšie na Slovensku, počas svojej existencie získal množstvo ocenení a medailí, o čom svedčí aj účinkovanie na najznámejších folklórnych festivaloch a prehliadkach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Členmi súboru sú deti kežmarských základných škôl a okolia.

Maguráčik vychoval aj množstvo výborných interpretov. Spolupracoval so Slovenskou televíziou a rozhlasom, každoročne účinkuje na festivale EĽRO a ročne približne na 40 bezplatných akciách mesta, je spoluorganizátorom Medzinárodného festivalu krojovaných bábik v Kežmarku.

Cena mesta Kežmarok je navrhnutá za kultúrny rozvoj mesta Kežmarok, jeho propagáciu na Slovensku a v zahraničí pri príležitosti 40.výročia od jeho založenia.

 

Anton Vojtičko

Anton Vojtičko zabehol svoj prvý maratón v roku 1984 v Košiciach. Slovenskú republiku a mesto Kežmarok reprezentoval na pretekoch v Európe, ale aj v Spojených štátoch amerických.

Svoj stý maratón zabehol v roku 2015 v Bratislave, v tom istom roku sa predstavil aj v Kolárove, Ostrave, Bratislave, Košiciach, Čadci a Reykjaviku. V súčasnosti má na svojom konte 102 maratónov a 1 ultramaratón.

Udelenie Ceny mesta Kežmarok p. Antonovi Vojtičkovi je navrhnuté za reprezentovanie a šírenie dobrého mena nášho mesta doma a v zahraničí.

 

Ján Richtarčík

Ján Richtarčík je takmer 50 rokov členom rybárskej organizácie v Kežmarku. Pôsobil vo výbore rybárskeho zväzu, ako člen rybárskej stráže, pracoval ako tréner reprezentantov Kežmarku v športovom rybolove. Pod jeho vedením získalo mesto Kežmarok v rokoch 1977, 1982, 1983, 1986, 1988 a 1989 prvé miesta v rámci Slovenska.

Športovému rybolovu a práci s mládežou sa venoval aj vo svojom voľnom čase. Bol vyznamenaný Radou Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline Čestným odznakom 1. stupňa za zásluhy. V súčasnosti je stále aktívnym členom rybárskeho zväzu v Kežmarku.

Ocenenie navrhujeme za jeho prácu s mládežou mesta Kežmarok, a taktiež za zviditeľnenie nášho mesta úspechmi jeho zverencov v rámci Československej a neskôr Slovenskej republiky.

 

PhDr. Viera Štupáková

Viera Štupáková pôsobila v minulosti na ministerstve zahraničných vecí ako vedúca  tlmočnícko-prekladateľského oddelenia či ako 2. tajomníčka a zástupkyňa riaditeľa teritoriálneho odboru pre Západnú Európu a Severnú Ameriku.

V rokoch 1997 – 2001 bola 3. tajomníčkou na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Francúzsku, v roku 2004 1. tajomníčkou a zástupkyňa vedúceho zastupiteľského úradu na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Rumunsku a v rokoch 2005 – 2012 na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Fínsku ako vedúca úradu a mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa

Ocenenie PhDr. Viery Štupákovej je navrhnuté za to, že sa významným spôsobom pričinila o šírenie dobrého mena mesta Kežmarok a jeho propagáciu doma i v zahraničí.

 

Gertrúda Scholtzová – Legutká

V minulosti pracovala v Tatraľane na rôznych pozíciách. Od roku 1957 pôsobila vo folklórnom súbore Magura a reprezentovala Kežmarok doma i v zahraničí.

Po absolvovaní nadstavbového štúdia učiteľa spoločenského tanca sa stala prvou učiteľkou v okresoch Poprad a Kežmarok. V roku 1963 založila pri Odborovej organizácii Tatraľan Klub spoločenského tanca, pričom jeho názov sa o 30 rokov zmenil na Tanečno-športové centrum, o.z. Kežmarok, ktoré je od roku 2009 členom mestského športového klubu. Ako členka tohto súboru po viacerých finálových umiestneniach získala v r.1968 titul majsterky SR v spoločenských tancoch.

Ako zakladateľka klubu a trénerka dosiahla vynikajúce úspechy na majstrovstvách Slovenska, Európy a sveta.

V rokoch 2007 a 2012 bola pani Scholtzová ocenená ako najlepší tréner okresu Kežmarok a pri 55. výročí spoločenského tanca na Slovensku bola uvedená do Siene slávy slovenského tanečného športu Prezídiom Slovenského zväzu tanečného športu v Bratislave.

Ocenenie je navrhované za významné výsledky v tanečnom športe, za kultúrny rozvoj mesta Kežmarok a jeho propagáciu doma a v zahraničí.

 

Ing. Ladislav Kiefer

Po ukončení vysokej školy v Lipsku pracoval ako súkromný obchodník, ale jeho životným koníčkom bola história. Už počas štúdia na kežmarskom gymnáziu chodil s profesormi na archeologické výskumy, od roku 1937 pôsobil ako odborník pre archeológiu a prírodovedné zbierky v kežmarskom múzeu, zároveň bol členom výboru a aj dočasným správcom múzea.

Viedol archeologický výskum na Dreveníku, zúčastňoval sa výskumu na Spišskom a na Kežmarskom hrade. Zúčastnil sa výskumov na Jeruzalemskom vrchu, pri Vrbovskom lesíku. V rokoch 1969 – 1972 viedol záchranné práce pri výstavbe sídliska na Garbiarskej ulici zamerané na výskum mestského opevnenia.  

S Pavlom Wawrekom našli v roku 1987 základy kostola sv. Michala aj pozostatky pohrebiska nad súčasnou železničnou stanicou. Výsledky svojej práce odovzdával kolegom a v spolupráci s inými autormi publikoval výsledky práce vo viacerých publikáciách a dennej tlači.

Cena mesta Kežmarok in memoriam je navrhovaná za významné výsledky vo vedeckej, technickej a publicistickej činnosti.

 

Mgr. Ľudmila Bednárová

Ľudmila Bednárová dosiahla významné športové úspechy v hokeji a hokejbale.

V hokeji získala v sezónach 2011/2012 a 2013/2014 titul majsterky Slovenska v tíme HK Poprad, v prvej majstrovskej sezóne sa stala aj členkou All-stars tímu. Okrem toho získala aj sedem druhých a dve tretie miesta. Ako hráčka Slovana Bratislava (reprezentačné centrum žien 2006 – 2009) získala 1.miesto EWHL v sezóne 2006/2007. Je viacnásobnou reprezentantkou SR.

V hokejbale sa v rokoch 2012 a 2015 stala majsterkou Slovenska, trikrát skončila so svojim tímom na striebornej a raz na bronzovej priečke.

Ako reprezentantka Slovenska má kompletnú medailovú zbierku z majstrovstiev sveta a ako trénerka získala na majstrovstvách Slovenska dve prvé miesta v rokoch 2012 a 2014 s tímom Worms Kežmarok v kategórii do 18 rokov.

Ocenenie je navrhnuté je navrhnuté za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho mesta doma a v zahraničí.

 

Cenu primátora mesta získajú:

Jaroslav Šleboda, alias Jadro, je Kežmarčanom a regiónu známy ako cestovateľ a vydavateľ publikácií. Jeho vydavateľstvo Jadro vydalo desiatky kníh predovšetkým z regionálneho diania, okrem iných zatiaľ všetky monografie mesta Kežmarok či reprezentačnú obrazovú publikáciu Kežmarok – Oko dejín. Je autorom knihy Kežmarok a Tatry, prvých ilustrovaných dejín mesta Kežmarok a blízkych Tatier podaných v krátkych príbehoch, za ktorú získal tretie miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2015.

Milan Choma založil v roku 1987 školské vedecké divadielko s názvom Schola Humanitatis (Škola humanitou). Obdivuje históriu a Tatry. Týmto témam sa venoval nielen v spomínanom divadielku, ale aj počas Tatranských večerov. Bývalý pedagóg sa venuje známym osobnostiam Kežmarku a histórii mesta. Vydal niekoľko kníh a bol iniciátorom osadenia niekoľkých pamätných tabúľ v centre mesta.

Vladimír Krausz začal ako  textár spolupracovať so skupinou IMT Smile už v polovici 90. rokov. Je držiteľom niekoľkých cien Slovenského ochranného zväzu autorov, ceny Aurel za pieseň roka a niekoľkokrát jeho piesne zvíťazili aj na Košickom zlatom poklade. Ďalej spolupracoval so skupinami Peha, Gladiator, Hex, Chinaski, Smola a hrušky, s Mariánom Čekovským, Petrom Lipom, Richardom Müllerom, Petrom Cmoríkom, Adamom Ďuricom, Robom Opatovským či s Katarínou Knechtovou. Venuje sa aj výtvarnej tvorbe, za sebou má už niekoľko vlastných výstav.

Boris Oravec je dvojnásobným majstrom sveta v hokejbale (2013 a 2015), pričom pred rokom vo finále strelil dva góly, z toho jeden rozhodujúci v predĺžení. Patrí medzi stabilných hráčov hokejbalového tímu MŠK Kežmarok, s ktorým získal v tomto roku bronzové medaily. Cenu prišiel prevziať Borisov otec.

Jozef Forberger bol takmer 20 rokov riaditeľom ZŠ Hradné námestie. Ako učiteľ telesnej výchovy sa venoval žiakom aj pri trénovaní basketbalu a volejbalu. Pôsobil aj ako člen správnej rady Mestského športového klubu. V súčasnosti sa stále venuje športu, hráva volejbal, bicykluje. Cenu získa za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Kežmarok.

 

Zdroj informácií: materiály na mestské zastupiteľstvo zo dňa 11. februára 2016

Zdroj fotografií: Loránt Paugsch, archív Jaroslava Šlebodu (Mikuláš Jelínek), poprad.korzar.sme.sk - Jana Pisarčíková (Juraj Švedlár s manželkou), monografia Osobnosti mesta Kežmarok (Ladislav Kiefer)

Posledná úprava streda, 11 máj 2016 19:58
Loránt Paugsch

Email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.

  1. Populárne
  2. Najlepšie
  3. Komentované