Prihlásenie

Prihlasovacie meno *
Heslo *
Pamätať si ma
Ilustračné foto. Ilustračné foto. podtatranske-noviny.sk

SLEDUJEME NAŽIVO: Mestskí poslanci zasadajú prvýkrát v tomto roku

Napísal  feb 09, 2017

Vo štvrtok 9. februára sa o 14.00 hod začína prvé mestské zastupiteľstvo v tomto roku. Poslanci budú rozhodovať o viacerých témach, celkovo ich čaká 22 bodov programu.

20.27 - mestské zastupiteľstvo sa skončilo, ďakujeme vám za pozornosť. Najbližšie zastupiteľstvo je na programe 16. marca.

20.26 - komunikačná manažérka sa vyjadrila aj k problému kopírovania článku - plagiátorstva. Chcela by uviesť problém na pravú mieru. Podnet dostali a vyjadria sa aj k ďalším obvineniam, ktoré boli, podľa nej, uvedené v podnete.

20.25 - primátor sa čuduje, že je toľko interpelácií, keďže poslancov vyzýval, aby sa ho nebáli a aby prišli za ním a komunikovali. 

20.23 - poslanec Wagner chce, aby sa vyriešila bezpečnosť na zákrute pri bare King a pri telocvični. Zákruta je podľa neho zle klopená. Kelbelová vraví, že sa uvidí podľa technických podmienok. Zreľak ďakuje mestským policajtom, ktorí včera asi zachránili život jednému obyvateľovi.

20.17 - Kelbelová však hovorí, že záujem verejnosti bol veľmi malý. Poslankyňa Muncnerová vraví, že s tým skúsenosti má. Súhlasil aj Zreľak, ale vraví, že je dobré, ak sa stretnú ľudia, ktorí majú vízie. Verí, že záujem o územný plán bude. Poslanec Škára by bol rád, aby sa s vedúcou oddelenia výstavby stretli aj poslanci, aby boli v obraze a aby vedeli, čo sa bude meniť. K pracovnému návrhu by sa mala vyjadriť čo najširšia verejnosť. Týchto stretnutí sa zúčastňuje aj projektant.

20.15 - Poslanec Zreľak položí niektoré otázky písomne, alebo nabudúce, keďže už je neskoro. Ale pýta sa napriek tomu na stretnutie s obyvateľmi, aby sa mohli vyjadriť ku zmene územného plánu. Kelbelová hovorí, že ide o zákonnú povinnosť. Forma podľa nej nie je predpísaná. Zreľak by preferoval, aby išlo o stretnutia v rámci obvodov.

20.12 - Ferenčák tvrdí, že ide už o predvolebný boj. Spomína aj trestné oznámenie od poslanca Poláka. Ten vraví, že išlo o návrh na prešetrenie postupu.

20.10 - Poslanec Polák pokračuje. Na zastupiteľstve v decembri hovorí, že primátor tvrdil, že Polák dal vyrobiť grafiku plagátu za 665 eur. Poslanec cituje primátora z decembrového zastupiteľstva. Pýta sa či si primátor za tým stojí. Ferenčák vraví, že na to nie je pripravený. Pýta sa, či ide o politickú kampaň. Pokračuje, že pokojne, nech príde ku nemu do kancelárie a vyrieši sa to. Nepatrí to do Interpelácií. Polák pokračuje, že primátor mal pripravený zdroj z verejnej správy. Avšak ďalej hovorí a Polák sa domnieva, že mohlo dôjsť k úmyselnému zavádzaniu poslancov. Na faktúre je uvedené, že grafická príprava stála 150 eur. Poslanec sa pýta, že nevie, kto mieša hrušky s jablkami a keďže ako Polák tvrdí, že pravda je na jeho strane, žiada primátora, aby tieto tvrdenia odvolal.

Ferenčák hovorí, že to nepatrí do interpelácií, nie je pripravený a nebude reagovať. Má problémov dosť, aby sa týmto zapodieval, "nejakým odsekom, čiarkou. Ak som to povedal, neviem, prečo by som si za tým nestál. Nie je to interpelácia, ale váš názor."

20.05 - primátor tvrdí, že sa snaží informovať, na december si nespomína. Čo sa týka výberového konania, poverenie môže byť na šesť mesiacov. To pôjde podľa zákona.

20.04 - Polák pokračuje, že primátor informuje aj o zmenách organizačného poriadku mestského úradu. Primátor však o tom neinformoval, keďže podľa Poláka došlo k niekoľkým zmenám. Spomína niekoľko oddelení. Ak si dobre spomína, v decembri o tom neboli poslanci informovaní. Pýta sa, kedy a či bude vypísané výberové konanie na pozíciu vedúceho komunikačného oddelenia.

20.02 - Interpelácie - poslanec Polák sa informuje o značení na Hradnom námestí. Ide o určenie hlavnej a vedľajšej cesty. Na križovatke nakoniec platí pravidlo pravej ruky.

20.00 - poslanci vzali bod na vedomie.

19.58 - poslanec Matia vraví, že prečo vec, ktorá sa dá vyriešiť za päť minút, prečo sa primátor musí ku každej vyjadrovať tak dlho. Matia povedal konkrétne "pätnásť". Primátor oponuje, že do jeho práv mu nebude nikto zasahovať. Pokračuje, že zrýchliť by mali aj poslanci.

19.54 - primátor sa informuje, prečo je v návrhu práve 10. január. Poslanci odpovedajú, že kvôli prázdninám. Primátor dodáva, že počas víkendov a sviatkov je parkovanie zdarma, inak áno. "Máme najlacnejšie parkovanie na Slovensku," povedal. Skôr chce, aby v systéme bola jednoduchosť. Čím viac výnimiek, tým je to komplikovanejšie.

19.47 - prednosta Gurka hovorí, že 18. januára prišiel návrh na zmenu VZN. Jeho stanovisko bolo, že prečo sa hnať teraz, ak sa to týka až konca roka. Dovtedy je podľa Gurku čas na vypracovanie analýz. Je potrebné to prejsť z technického a ekonomického hľadiska. Polák spomína, že nie je ani proti ďalším novinkám, napr. platenie cez SMS. Poslankyňa Majorová Garstková sa pridáva a myslí si, že by to bolo dobré.

Poslankyňa Havírová vraví, že sa tým zaoberali na komisii bezpečnosti občanov, chcú zbierať aj podnety od občanov a pripraví sa návrh na zmenu VZN. Zreľak reaguje, že súhlasí s tým, je potrebné však spustiť ďalšiu diskusiu o parkovaní v meste. Podľa neho sa VZN môže doplniť aj o ďalšie myšlienky.

19.43 - bod 20b - návrh na bezplatné parkovanie v meste počas vianočného obdobia. Návrh predložili poslanci Majorová Garstková, Polák, Zreľak a Škára dali návrh na úpravu VZN tak, aby došlo k bezplatnému parkovaniu v meste počas spomínaného obdobia. Prednosta však odpovedal, že mesto tento návrh nezaradilo, keďže sa to týka až záveru roka. Skupina poslancov by chcela, aby poslanecký zbor tento návrh vzalo na vedomie. Návrh nebol vyvesený na úradnej tabuli a teda sa nemôže schvaľovať. V mnohých mestách to podľa Poláka funguje.

19.42 - bod 20a - návrh na zmenu uznesenia č 209/2016. Návrh prešiel.

19.40 - bod 19 - projekt cyklochodníkov v meste v rámci cezhraničnej spolupráce. Poslanci bod opäť schválili.

19.37 - bod 18 - zmeny v radách škôl. Nakoľko mesto dočasne nemá vedúcu oddelenia školstva, poslanci musia bývalú vedúcu, Ivonu Staníkovú, z rád škôl odvolať. K bude nová vedúca, bude do nich menovaná. Poslanci návrh schválili.

19.35 - body 16 a 17 - poslanci schválili aj návrh na úpravu prílohy uznesenia z minulého roka a návrhy na zriadenie vecného bremena.

19.32 - bod 15 - poslanci schválili aj bezodplatný prevod pozemkov pod miestnou komunikáciou.

19.30 - bod 14 - poslankyňa Havírová vraví, že tento predaj prešiel až na druhýkrát v komisiách a hovorí, že prečo sa poslanci zaoberajú aj takými malými pozemkami. Primátor vraví, že to ukladá zákon. Myslí si, že komisia o tom ani nemusela rokovať. Prvýkrát s tým komisia nesúhlasila, ale dôvod nebol uvedený. Poslanci odpredaj schválili.

19.25 - po rozsiahlej diskusii medzi poslankyňou a Kelbelovou poslanci bod schválili. Taktiež schválili aj Správu o plnení komunitných služieb (bod 13).

19.15 - bod 12 (11 bol vypustený) - žiadosť o poskytnutie dotácie na doplnenie územného plánu mesta. Poslankyňa Havírová sa pýta, aké zmeny a doplnky by sa mali diať. Kelbelová hovorí, že v minulom roku sa začalo s aktualizáciou územného plánu. Požiadavky sú zo strany občanov a ďalších subjektov. Projektant na ich základe spracováva návrh. Bude prerokovaný s verejnosťou, s poslancami, s dotknutými osobami. Poslankyňa pokračuje, že nevie, kde to bolo uvedené. Kelbelová pokračuje, že informácie boli v novinách či na webe. Každý sa mohol vyjadriť.  

19.10 - bod 10 - zmena rozdelenia likvidačného zostatku Tatranského podniku MP Kežmarok. Ide len o to, že mesto muselo ešte zaplatiť účtovný audit v podniku. Poslanci tento bod taktiež schválili.

19.02 - bod 9 - zmena rozpočtu mesta na rok 2017. Poslanec Matia sa pýta aj na projekt na zateplenie polikliniky. Zdá sa mu za aktualizáciu projektu veľa 2 400 eur. Odpovedá Eva Kelbelová a vraví, že projektant potrebuje urobiť viacmenej nový projekt. Návrh musí byť úplne nový podľa platných predpisov.

19.00 - bod 8 - poslanec Holova navrhuje do komisie urbanistiky a výstavby Barboru Bajtošovú. Poslanci tento návrh schválili.

18.55 - poslanci neschválili novú riaditeľku Mestského kultúrneho strediska. Vzdanie sa Jána Soliara vzali na vedomie a namiesto neho menovali Karola Gurku. Primátor avizuje mimoriadne mestské zastupiteľstvo, aby mohli poslanci vymenovať ďalšieho kandidáta na riaditeľa MsKS. Mesto musí vypísať nové výberové konanie.

18.52 - poslanci ukončili diskusiu.

18.51 - poslankyňa Levická dáva procedurálny návrh na ukončenie diskusie a ak došlo k plagiátorstvu, treba sa tomu venovať. Poslankyňa Majorová Garstková sa opäť pýtala na dĺžku zmluvy Zuzany Šlosárovej, tá oponovala, že to sú osobné údaje.

18.50 - poslanec Škára sa informuje, či nejde v prípade mesta a Technických služieb tiež o konflikt záujmov. Právnička mesta hovorí, že výnimky tam nie sú. Primátor hovorí, že mesto sa musí riadiť zákonom. 

18.46 - primátor pokračuje, že čo sa týka článku, je to mimo toho. Mesto má profesionálne novinárky, je to skôr otázka na novinárov a treba s nimi komunikovať. Je redakčná rada, je tam pán Gacík a komunikuje sa, čo tam môže a nemôže byť. Kto sa cíti ukrivdený, treba podať podnet. Polák oponuje, že nepletie dve rozdielne veci, ale toto je podľa neho závažná vec, najmä ak sa potvrdí.

18.45 - poslanec Polák súhlasí s poslankyňou Havírovou. Pani Kantorková bola schválená v novembri, konkurz bol vyhlásený v decembri. Mesiac sa mohlo konať. Pýta sa, či sa v spojení s TS komunikovalo s pani Grotkovskou. Čo sa týka pani Šlosárovej, dostala sa k Polákovi informácia o skopírovaní článku do novín z iného média. Vraví, že mohlo dôjsť k porušeniu Autorského zákona. Primátor odpovedá, že nevie, z akej stránky.

18.40 - poslanec Zreľak je zaskočený, čo sa teraz deje. Primátor vysvetľuje, že v prípade pána Soliara ide o konflikt záujmov, ale už sa vyriešil. Funkcie sa vzdal. Spoločnosť nemá konateľa, treba to vyriešiť.

18.36 - poslankyňa Havírová vraví, že od novembra bolo času dosť. Zo zákona je jasné, ako má výberové konanie vyzerať. Wagner oponuje, že išlo o konkurz. Poslankyňa pokračuje, že taká chyba nie je prvýkrát. Primátor vraví, že "my vieme, že ste neomylná". "Zdrž sa invektív. Ďakujem," oponuje Havírová.

18.30 - Majorová Garstková sa pýta, či prednosta bude stíhať ďalšiu funkciu. Taktiež sa pýta, aká bude zmluva pani Šlosárovej v MsKS. Gurka vraví, že o jeho mene sa hovorilo až dnes ráno. Ak by bola možnosť dať tam iného človeka, ktorý pozná činnosti TS, urobí to hneď. Ráta s tým, že ide o dočasné a prechodné obdobie. Rokovania s potencionálnymi uchádzačmi nedopadli kladne.

18.25 - prednosta MsÚ reaguje, že ako prednosta nezodpovedá za obsah predkladaných materiálov. "Keby som chcel, nemôžem napísať do materiálov to, čo neviem," povedal. Vyzýva, aby sa podmienky zhodnocovali objektívnejšie. Zákon stanovuje, že na návrh primátora schvaľuje mestské zastupiteľstvo. To je podľa neho postup pri riaditeľoch príspevkových organizácií.

Wagner dodáva, že konkurz bol vo štvrtok, dohodli sa, že budú uvažovať a až dnes sa dohodli na mene. Vraví, že teraz je možnosť na diskusiu.

18.20 - poslankyňa Majorová Garstková sa pýta, ako to bude ďalej s pozíciou Komunikačného manažéra. Podľa primátora treba najprv vyriešiť prvú vec. Momentálne odpovedať nevie. MsKS je pre neho väčšia priorita. Pokračuje Matia a žiada prednostu MsÚ, aby boli v materiáloch uvedené mená, koho majú kam poslanci zvoliť. Tieto mená dostali podľa neho päť sekúnd pred tým. Ak materiál nedostane v plnom znení, bude to považovať za nedoručený materiál. Primátor vraví, že bolo to vonku a kto chcel, tak sa prihlásil.

18.15 - Gurka dodáva, že to bol konkurz, nebolo to výberové konanie. Havírová si myslí, že je potrebné zaviesť vnútornú smernicu. Naráža na "prax vítaná". Ako dodala, podľa nej je prax "šitá na niekoho". Primátor oponuje, že ak by to tam nebolo, prihlásili by sa na miesto riaditeľa aj absolventi školy. To, čo bolo v podmienkach, je podľa primátora minimum. Hnevá ju, že raz je uvedené to a raz to. Chce to dať na prešetrenie kontrolórovi.

Pýta sa Zuzany Šlosárovej či prešla výberovým konaním ak je poverená riadením oddelenia na MsÚ. Primátor oponuje, že ide o poverenie riadením a vraví, že poslankyňa je asi sklamaná, keďže tam mala možno nejakého favorita. Nie vždy podľa neho všetko vyjde. Havírová upozorňuje, že za nikoho nelobovala a Kežmarčania podľa nej vedia, ako veci fungujú. "Ja sa určite zdržím," uzavrela.

18.10 - Karol Gurka hovorí, že obmedzenia sa týkajú vzdelania. Vychádza to zo zákona. Isté pracovné činnosti musia byť podporené vzdelaním druhého stupňa. Čo sa týka praxe, nie je to v zákone, toto si určuje zamestnávateľ. Poslankyňu Majorovú prekvapujú rozdiely. Primátor odpovedá, že "čo hľadáme. Ak hľadáme niekoho, kto prax má, vieme dať podmienky tvrdšie. Ak vieme, že je problém niekoho nájsť, (...) podmienky sú potom... Čím dáme nižšiu prax, tým viac ľudí sa môže prihlásiť."  Zákon dodržaný bol. "Ak niektorí ľudia neboli úspešní, pozvem si ich na pohovor, komunikujeme a prípadne ich odporučím ich iným štatutárom v meste," dodal primátor s tým, že pracovnú silu si váži.

18.05 - poslankyňa Majorová Garstková sa pýta, kto stanovuje kritériá pri výberových konaniach mesta. Pýta sa, prečo iba rok praxe, keďže pri mestskom policajtovi to bolo desať rokov. Poslankyni Havírovej sa nepáči celý proces a premýšľa, či ho nedá na podnet hlavnému kontrolórovi. Cituje: "Ďakujeme vám za záujem pracovať pre mesto Kežmarok a za prejavenú dôveru". Takúto odpoveď dostala jedna z uchádzačiek. Havírová nevie, čo si o tejto odpovedi má myslieť. Raz bol uvedený konkurz, raz výberové konanie.

18.00 - primátor dodáva, že tento problém treba vyriešiť, mesto má ďalšie veci, ktoré sú podstatné. Dodáva, že pán Soliar sa vzdal svojej funkcie podľa zákona, miesto štatutára v Technických službách sa uvoľnilo. Primátor navrhuje menovať prednostu MsÚ Karola Gurku. Funkciu by vykonával bezplatne.

17.50 - Zuzana Šlosárová: "Predchádzajúce vedenie urobilo kus dobrej práce. To, čo je dobré, na to by som nadviazala. Knižnica je v nových priestoroch, bolo by vhodné, ak by sa tam zriadila kaviareň a čitáreň. Diskutovalo sa o prestavbe MsKS, javisko je nepostačujúce. Tomu by som sa chcela tiež venovať, aby sa tento priestor upravil na komornejšiu sálu, na plesy a podobne. V meste chýba viac podujatí pre deti - besedy, čítania. Taktiež by bolo mojim cieľom vytvoriť zľavovú kartu pre Kežmarčanov na kultúrne podujatia. Chcela by som taktiež vytvoriť talkshow s Kežmarčanmi a o Kežmarčanoch. Chcela by som tiež povedať, že mám ekonomické vzdelanie a minimálne 10-ročnú prax vo vedení účtovníctva. Mám v tom prehľad. Vyše roka mám prax v samospráve, s rozpočtom, s plánovaním. Mám taktiež 4-ročnú prax v organizovaní podujatí. Som členkou výboru EĽRO. V minulom roku som priniesla napr. vláčik maguráčik či konský taxík. Aj v tomto roku by mali byť niektoré novinky. Organizovala som slávnostné mestské zastupiteľstvo, odhalenie Svetlonosky, odovzdanie bytov. Som manažérsky typ, kreatívna a pracovitá. Chcela by som, aby ste hodnotili schopnosti a odbornosť."

17.47 - poslanec Wagner hovorí, že konkurz prebehol minulý týždeň. Bol tam pán Gurka, pani Bednárová a primátor. Wagner pokračuje, že sa prihlásili štyria, jeden uchádzač nespĺňal podmienky. "Na konkurze boli traja ľudia, každý predostrel návrh ako ďalej s kultúrou. Informovali sme sa, či uchádzači vedia, ako to funguje, ide o prácu 24 hodín denne. Kandidátka má skúsenosti s ekonomikou, keďže jej je tam dosť. Komisia sa zhodla na Zuzane Šlosárovej. Už rok pôsobí v meste, pozná ho, je členkou výboru EĽRO. Bola by najvhodnejšia na túto pozíciu", uviedol Wagner. Primátor dodáva, že ide o zastupovanie počas materskej dovolenky. S návrhom sa stotožnil.

17.45 - Gabriela Kantorková je zatiaľ poverená riadením MsKS, rada pomôže, ale chce sa venovať aj iným veciam, preto už ďalej nechce pôsobiť ako riaditeľka. Primátor ďalej informuje, že bol vypísaný konkurz, predsedom komisie bol poslanec Wagner, primátor sa stotožnil s menom, ktoré bude predkladať.

17.45 - pokračujeme bodom 7 - menovanie nového riaditeľa Mestského strediska v Kežmarku a nového konateľa Technických služieb.

17.40 - "Dochvíľnosť je výsada kráľov," povedala poslankyňa Havírová primátorovi.

17.35 - na začiatok stále čakáme. Skupinky poslancov a hostí komunikujú v sále, niektorí aj mimo nej. Na svojich miestach nie je zatiaľ nik ani z vedenia mesta.

17.25 - prestávka je už polhodinová, na pokračovanie čakáme.

16.55 - primátor vyhlásil 15-minútovú prestávku.

16.55 - bod 6 - poslanci po krátkej diskusii schválili VZN o sume úhrady za sociálnu službu.

16.53 - poslanci s návrhom VZN súhlasili.

16.50 - o budove MŠ sa zatiaľ nerozhodlo, je to majetkom mesta, primátor zvažuje jasle v prípade dostatočných finančných zdrojov. Potrebné je ukončiť presťahovanie a ďalej sa uvidí. Prednosta MsÚ hovorí, že približná investícia bude 82-tisíc eur. O návratnosti je ťažké sa rozprávať, celková rekonštrukcia by stála cez 200-tisíc eur, ale náklady na sťahovanie by sa mali vrátiť do troch či štyroch rokov. Zatiaľ prichádzajú iba súhlasné stanoviská, v júni, resp. v júli by to mohlo byť hotové. Riaditeľ ZŠ Nižná brána dodáva, že detské ihrisko bude postavené.

16.46 - primátor odpovedá, že o návratnosti sa ťažko hovorí, lebo súčasná budova MŠ je v zlom technickom stave. Táto investícia by bola niekoľkonásobne vyššia než presťahovanie. Škôlky boli podľa neho postavené na väčší počet detí, ako je teraz. "Je to socio-ekonomický problém spoločnosti," povedal primátor a apeluje na mladú generáciu, aby neboli len na facebooku a na internete, ale aby aj hľadala možnosti stretávania.

16.37 - bod 5 - prednosta mestského úradu hovorí, že materiál bol pripravený počas januára a je dostatočne vypracovaný. Dôvody na zlúčenie MŠ a ZŠ sú rôzne - organizačné, finančné, úspora času pre rodičov a podobne. Poslanec Zreľak súhlasí s jeho predrečníkom, súhlasí s tým, že by to malo byť uvedené. Tento návrh po dlhšom zvažovaní podporí, keďže si myslí, že prevládajú pozitíva. Zaujíma sa taktiež o územie a budovu materskej školy, čo s ňou bude ďalej. Poslankyňa Majorová Garstková to tiež schvaľuje, ale zaujíma ju, koľko to bude stáť, kedy sa čo bude robiť, čo bude s budovou škôlky, či budú nové parkovacie miesta atď.

Poslanec Polák sa stretol s riaditeľmi, myšlienke je naklonený. Rád by vedel, aká je potrebná vstupná investícia a aká je časová návratnosť. Poslanec Zreľak

16.36 - Poslanci vzali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok za rok 2016. 

16.35 - Podľa Wagnera nebol podstatný ten materiál, boli tam výstrižky z novín, ale osobne si pozrel prvé dve strany a potom to vyhodil. Dáva procedurálny návrh na ukončenie diskusie.

16.30 - poslanec Zreľak hovorí, že má rovnaké pocity ako poslanec Škára. "Nie každý je taký šikovný, aby sa dokázal rozhodnúť hneď," povedal. Pýta sa, či škody mohlo spôsobiť aj predchádzajúce vedenie mesta. Právnička nemocnice si myslí, že mandátna zmluva ani nebola predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. Primátor žiada, aby nikto nerobil sudcov, výsledok musia povedať oslovené orgány. Zreľak sa informoval, či budú dnes uvedené informácie prístupné aj poslancom. Kontrolór povedal, že niektoré áno, ale nie všetky, aby sa protistrana nemohla pripraviť.

16.23 - poslankyňa Havírová nerozumie, ako to je možné, že zrazu sa objavili tieto veci a neboli jasné už predtým. "Ďakujem, ukončujem rozpravu," dodala a rozosmiala prítomných. "Pani poslankyňa si tu vyvolala atmosféru smiechu," povedal primátor. "Je to tu smutné," reagovala. Poslanec Škára hovorí, že tiež sa zdržal, ale nech nikto nečaká, že zahlasuje za materiál, ktorý dostane tesne pred rokovaním. "Nie vždy to však je možné, nie vždy je dostatok času," vraví primátor.

16.20 - poslanec Polák súhlasí s ukončením žabomyších vojen, ale podstatné je, aby sa všetci počúvali a rešpektovali. To je posledné, čo k tomu poviem. "Vás to strašne trápi, to už nachám na vás, je to vaše svedomie. Príďte ku mne, môžeme sa porozprávať," reagoval Ferenčák. Podľa neho, či sa niekto cíti urazený či na druhej strane, musí sa s tým vyrovnať sám.

16.15 - poslanec Hencel vraví, že v zdravotníctve sa dejú na celom Slovensku veľké zmeny. Zmeny sa môžu dotknúť aj okresu Kežmarok. Bude naďalej presadzovať to, aby bola zdravotná starostlivosť zabezpečená.

16.06 - Polák reaguje, že deväť poslancov predložilo návrh. Nikto nepovedal, že materiál, ktorý predložilo mesto, bol zlý. Nestihli sa však s ním oboznámiť, keďže mal 75 strán. Pýta sa, ako mohol vedieť veci, ktoré nevedela ani správna či dozorná rada. Podľa neho je potrebné vravieť veci, ktoré sú.

Podľa Matiu je potrebné povedať, že poslanci chceli zverejniť návrhy zmlúv, aby sa o nich oboznámila aj verejnosť. Podľa neho sa k dokumentom malo vyjadriť aj právne oddelenie, ale nestalo sa tak. Podľa primátora si verejnosť urobila svoj názor. Kontroly hovoria o tom, že krok na novembrovom zastupiteľstve bol správny, jediný možný.

Mesto podľa primátora nechce byť sudcom, to budú robiť orgány činné v trestnom konaní či súdy.

16.05 - Poslanec Polák sa pýta, či je možné zverejňovať aj kompletné faktúry, alebo stačí ich opis. "Bolo by zlé, ak by tam bola zverejnená celá faktúra?", pýta sa Polák. Podľa Teraja to nie je ujasnené, ale malo by sa držať zákona.

Polák namieta, aby primátor nemenoval iba jeho, boli prítomní aj ďalší poslanci. Polák hovorí, že ako poslanec sa zaujíma o mesto. Primátor oponuje, že vie, ktorí poslanci sa stretnutí zúčastňovali. Dodáva, že poslanci, ktorí hlasovali za, ochránili majetok mesta. Zaráža ho, že má takýto postoj voči mestu. Ak k niekto k niečomu pristúpi, musí vedieť, že je dobrý a nie po čase zistiť, že nie. Nesúhlasí ani s tým, aby si niekto z toho robil politickú agendu.

16.00 - poslanec Hencel vraví, že táto téma bola stále predmetom rokovania Správnej rady, ale ako vraví, nebolo to schválené. Riaditeľ Halíř vraví, že v súčasnosti nemocnica vyberá externú spoločnosť. Podmienkou je, aby mala skúsenosti so zdravotníctvom. Riešili aj novú sekciu na stránke, kde budú zmluvy uverejňované.

15.55 - poslanec Matia vraví, že niektoré veci mohli poslanci vedieť aj skôr, ak by si členovia dozornej rady plnili svoje povinnosti. Terajšiu dozornú radu o to žiada. Viceprimátor vraví, že udalosti sú staršieho dáta, je rád, že kontrola sa začala. Hlavný kontrolór dopĺňa, že predmetné zmluvy boli uzatvorené v rokoch 2010 - 2013. Nemocnica však podľa neho nezverejňovala zmluvy. Ak by to tak bolo, mohla by ich vidieť verejnosť. Nemocnica taktiež podľa neho nevykonávala verejné obstarávanie.

15.50 - Halíř dodal, že je potrebné do nemocnice viac investovať a prijať ďalší nemocničný personál. Podľa primátora je nemocnica v krízovom režime. Je potrebné určiť si, ako ďalej. Či ju mesto zvládne osamote, alebo s nejakým partnerom. Ak áno, musí to byť otvorené a jednoduché. Mesto potrebuje nájsť budúcnosť nemocnice. Ak to bude jasné, bude informovaná verejnosť či médiá. Primátor vyzýva poslancov k vážnosti a serióznosti.

15.40 - Riaditeľ má informáciu od personálu, aby výkony nejakým spôsobom nadhodnotili. "Asi sa nepočítali, že príde nejaká kontrola. Mňa tá minulosť dobehla. To, čo bolo možno dohodnuté či zanedbané, teraz sa nám to vracia. Dnes sa nám podarilo za január zhruba o 25-tisíc viac než za január 2016," povedal riaditeľ.

15.35 - Právny vzťah medzi nemocnicou a PP Partnership stále trvá. Mandátna zmluva bola uzavretá na dobu určitú, pokiaľ bude nemocnica v právnom vzťahu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Táto skutočnosť bola poslaná na súd, ktorý by mal rozhodnúť o tom, aby faktúra nebola platná, uviedla právnička nemocnice.

Podľa riaditeľa nemocnice Viktora Halířa je situácia vážna, vzťahy s poisťovňami boli umelo udržiavané, za posledné dva mesiace boli spolu štyri kontroly z poisťovní.

15.32 - Okolnosti okolo nemocnice vyvolávajú množstvo otázok a budú ponechané na orgány činné v trestnom konaní. Ako primátor dodal, môže sa to týkať aj niektorých prítomných ľudí. Primátora však mrzia udalosti, ale dodáva, že toto bol jediný správny krok. Problém sa však nevyriešil, je späť na stole, mesto sa musí rozhodnúť, ako ďalej. Mesto musí podľa primátora konať veľmi rýchlo, aby sa podobné problémy už neopakovali.

15.28 - Primátor hovorí o dianí na novembrovom zastupiteľstve. Hovorí o návrhu poslancov, ktorí chceli zmeniť nájomnú zmluvu a podobne. Ako hovorí, prešlo niekoľko mesiacov a ľudia sa pýtajú, aký krok to bol. Na základe prvotných výsledkov vidieť, že to bol podľa primátora správny krok. Ak by bola uznaná faktúra z roku 2013, nikde nebola zmienka o tom, že spoločnosť sa zrieka niektorých nárokov. Ak by to tak bolo, nemocnica mohla ísť do konkurzu, alebo by sa museli predať budovy.

15.25 - Kontrolór nechce nikoho kriminalizovať, "za dobré treba poďakovať, ale ak je podozrenie, že niektoré konania mohli naplniť javy trestného činu, treba podať trestné oznámenie. To je k dnešnému dňu vypracované a zajtra bude podané. Ľuďom treba povedať pravdu, situácia nie je taká, ako bola vykresľovaná. V krátkej dobe bude potrebné prijať dôležité rozhodnutia, aby nemocnica prosperovala a plnila zákonné povinnosti. Aby sme nemuseli do budúcna riešiť otázky ako teraz."

15.23 - Na základe mandátnej zmluvy boli podľa kontrolóra vyplatené sumy bez toho, aby bolo zrejmé, za čo sú vyplatené. Zmluvy nemali pre nemocnicu žiadny prínos. Plnenie bolo vecne a časovo nejasné, neexistovali výstupy, neboli špecifikované vykonané práce. K zmluvám boli ďalej podľa kontrolóra doplnené dodatky.

Kontrolór uvádza sumy a služby, ktoré boli na faktúrach - analýzy, zlepšenie finančného stavu, sprostredkovanie urovnania so zdravotnou poisťovňou a podobne.

Finančná situácia nemocnice je podľa kontrolóra v skutočnosti nové vedenie musí riešiť veľmi závažné problémy - ukončenie nevýhodných zmluvných vzťahov, prehodnotiť dodávky určitých komodít, vyhodnotiť ekonomiku jednotlivých stredísk nemocnice. Nové vedenie nemocnice podpísalo novú zmluvu s novou audítorskou spoločnosťou, keďže tá bývalá od zmluvy odstúpila.

15.17 - "Za roky 2011 od vstupu PP Partnership do roku 2016 bolo na základe právnych vzťahov vyplatených trom spoločnostiam spolu približne 1 212-tisíc eur," uviedol kontrolór.

Mandatár si od nemocnice ďalej uplatňuje sumu približne vo výške 1,2 mil. eur. V priebehu januára 2017 bola nemocnici doručená faktúra na túto sumu. Nebola uhradená, keďže nemá žiadny súvis s novembrovým zastupiteľstvom. Jej plnenie vyplýva z dohody o zmeny splatnosti odmeny z mája 2013, kde v zmysle mandátnej zmluvy si spoločnosť uplatnila nárok na vyplatenie odmeny za rok 2012. Táto faktúra však vtedy nebola vyplatená a dátum bol presunutý na 31. december 2016.

15.12 - Zmluvy podpisovali riaditelia nemocníc. "Pri finančnej kontrole sme sa zamerali aj na posúdenie a obsah jednotlivých zmlúv s týmito spoločnosťami. Je možné všeobecne konštatovať, že všetky boli zamerané na poskytovanie služieb, know-how a podobne a, v úvodzovkách, provízia za priaznivé finančné výsledky," pokračoval kontrolór.

V roku 2011 sa začala reštrukturalizácia nemocnice, právne ukončená bola 20. 6. 2012, posledné vyrovnanie záväzkov bolo v roku 2016.

15.05 - hlavný kontrolór informuje o kontrole v kežmarskej nemocnici. Predkladá aj čiastkovú správu. "Kontrola bola zameraná na posúdení zmluvných vzťahov, reštukturalizácie a načrtnutie finančného zdravia nemocnice," informoval kontrolór.

Kontrolór sa zameral na obdobie od vstupu PP Partnership do neziskovej organizácie, teda od začiatku roka 2010. Kontrolór hovorí o zmluvách, ktoré boli v tom čase uzatvárané. Poukazuje na tri spoločnosti: PP Partnership, Careline a Medline, všetky so sídlom v Bratislave. Vo všetkých spoločnostiach je spoločníkom Tomáš Tvaružek, ktorý bol aj presedom Správnej rady nemocnice. Taktiež bol aj štatutárom spoločností, až na určité obdobie, kedy ho nahradil Juraj Majer.

14.57 - primátor víta na zastupiteľstve Milana Gacíka, ktorý je poverený riadením centra projektovej podpory a informoval o odchode Ivony Staníkovej z oddelenia školstva, ktoré bude dočasne riadiť prednosta MsÚ Karol Gurka.

14.55 - poslanci vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra o vyhodnotení stavu plnenia uznesení za predchádzajúce obdobie. 

14.48 - primátor sťahuje bod 11 (o výstavbe novej bytovky) a pridáva bod o prenájme telocvične. Poslanec Polák chce zaradiť bod Návrh na bezplatné parkovanie počas vianočného obdobia. Oba návrhy prešli a program bol schválený.

14.45 - poslanci schválili do návrhovej komisie Vladimíra Škáru a Jána Holovu, do volebnej komisie Ladislava Jendrejčáka, Miroslavu Muncnerovú a Ondreja Jankuru. 

14.40 - budúci týždeň prebehne v meste natáčanie Perinbaby, štáb by mal byť v meste približne od štvrtka. Primátor taktiež rieši spor o sídlisko JUH. Ak dohoda nebude možná, mesto bude iniciovať zmenu zákona 369/1990. Mesto nemôže do územia investovať, keďže nevlastní pozemky.

14.37 - primátor sa stretol aj s prezidentom SR, ktorý prijal záštitu nad festivalom EĽRO.

14.35 - v januári sa primátor zúčastnil konferencii v Paríži ohľadom enviromentálnych riešení v rámci miest, vo februári bol na enviromentálnej komisii v Bruseli. Rokoval aj na ministerstve zdravotníctva ohľadom nemocnice, rokoval taktiež s vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja o dostavbe zimného štadióna, taktiež sa začal tvoriť dokument SmartCity, do konca marca by mal byť predstavený verejnosti.

Rokoval aj s predsedom VÚC o študentskom kampuse. Potrebných bude približne 6,7 mil. eur, predseda prisľúbil pomoc pri hľadaní zdrojov. Ak to bude schválené, malo by ísť o jednu z najväčších, ak nie najväčšiu investíciu v meste. Predbežne, do dvoch rokov by mohol byť otvorený.

14.33 - zastupiteľstvo otvoril tradične primátor mesta Ján Ferenčák. Keďže ide o prvé zasadnutie v tomto roku, prítomným zaželal veľa úspechov, zdravia a pohody. Taktiež si želá, aby sa podarilo zveľadiť mesto a príjimať rozhodnutia, ktoré budú pre mesto prospešné.

14.30 - začíname!

14.25 - stále čakáme na začiatok.

14.10 - vedenie mesta, poslanci, médiá a ďalší hostia sú už v sále, čakáme na začiatok.

14.00 - sála sa pomaly plní, avšak začiatok bude oneskorený. 

13.30 - vítame vás pri našom prvom tohtoročnom priamom prenose z mestského zastupiteľstva. Začíname o 14.00 hod.

Poslanci sa budú zaoberať napríklad zriadením Základnej školy s materskou školou Nižná brána 8, vymenovaním nového riaditeľa Mestského kultúrneho strediska, konateľa Technických služieb, výstavbou novej bytovky či zmenou rozpočtu na tento rok.

Program zastupiteľstva nájdete TU a materiály k nemu TU.

Posledná úprava štvrtok, 09 február 2017 19:26
Loránt Paugsch

Email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2 komentárov

 • to mas
  Komentár to mas štvrtok, 09 február 2017 18:10

  dobre jej tak, tej slosarovej, havirova zase perli..., to je vesela kopa :)

 • Nora Barathova
  Komentár Nora Barathova štvrtok, 09 február 2017 17:44

  Ďakujem za prenos. Dobre sa bavím najmä čo sa týka MsKS.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.

 1. Populárne
 2. Najlepšie
 3. Komentované