Prihlásenie

Prihlasovacie meno *
Heslo *
Pamätať si ma
Ján Pavol II. Ján Pavol II. epeak.in

Čo znamená Dobro?

Napísal  apr 30, 2016

Pýtali ste sa niekedy sami seba, čo znamená slovo dobro? Nie, nemyslím tú country gitaru, ale dobro ako niečo, čo nás obklopuje. Mnoho ľudí sa snaží tento pojem nejako zadefinovať. Aj svätý pápež Ján Pavol II. si kládol túto otázku vo svojej encyklike Veritatis Splendor.

Odpoveď o dobre, môžme nájsť iba v ňom samom - v Dobre a jediným absolútnym dobrom je Boh. Odpoveďou Boha na otázku, čo je dobro je stvorenie človeka; kedy svojou múdrosťou a láskou ho priamo uspôsobil na dosiahnutie dobra tým, že mu už pri stvorení vpísal človeku prirodzený zákon do srdca.

V raji sa prvým hriechom porušilo vnímanie prirodzeného zákona  v nás. Boh ako nepoučiteľné dobro dáva znovu šancu človeku: uzatvára zmluvu s Noemom, neskôr s Abrahámom, posiela Mojžiša, dáva národu sudcov, prorokov a kráľov aby mu oni pripomínali, že Boh je tu a je živý.  Pojem dobro nestačí len zadefinovať, je tu väčšia výzva, výzva každého storočia: začať žiť dobro.

Prorok Micheáš vymenúva tri kresťanské cnosti, o ktoré by sa mal pokúšať každý človek, aby, ako to je v anglickom preklade Bibile (human being), sa človek stal človekom, a  to: zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom. Môžeme sa pri týchto cnostiach zastaviť a každú si rozobrať.

Zachovávať právo – Boh chce, aby sme poznali to, čo On ustanovil ako sväté a správne, podľa toho konali a usudzovali. Sv. Bazil vo svojich mníšskych pravidlách vraví, že jediným pravidlom pre človeka je Písmo, pretože si myslí, že je bezpečnejšie hľadať božiu vôľu v inšpirovaných textoch ako u ľudí.[1] Preto je potrebné čítať Písmo a byť v ňom odborníkom, nechať sa skrze neho pretvárať, nechať ho zostupovať do svojho srdca. Taktiež je potrebné študovať aj učenie Cirkvi, lebo iba skrze neho budú slova Biblie správne aplikované.

Milovať milosrdenstvo„Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého!“(Mt 22,38) Boh ako milujúci otec chce, aby sme sa navzájom medzi sebou správali ako bratia a sestry... ba čo viac, On chce aby sme nimi boli.

Pokorne kráčať so svojim Bohom – to znamená nestrácať ho zo svojej mysle. Vzývanie Božieho mena nám Boha živo sprítomňuje. Meno je obrazom a nositeľom jeho osobnosti. Ak mám na mysli, že Boh je tu, nemôžem robiť niečo, čo by sa mu nepáčilo.

Nachádzame sa v paschálnom období. My, katolíci, pomaly končíme, bratia pravoslávni dnes začínajú. Všetky slová, ktoré som napísal by bez Kristovho zmŕvtvychvstania boli len zaplnenie vzduchu slovami. Kristovho vzkriesenie je zmysel našej viery, od ktorého začíname a ku ktorému smerujeme.. preto: Je vzkriesenia deň! - Žiarme radosťou zo slávnosti, - navzájom sa pozdravme objatím, - „Brat!“ povedzme jeden druhému, - aj nenávistným hnevníkom - odpusťme všetko pre vzkriesenie - a takto volajme: Kristus slávne vstal z mŕtvych, - smrť smrťou premohol - a zosnutým v hroboch - život daroval.

 


[1] Porov. ŠPIDLÍK, T.: Mníšstvi – spiritualita křesťanského Východu. Velehrad : Refugium, 2004, s 108.

 

 
Posledná úprava nedeľa, 01 máj 2016 09:54
Michal Vadrna

Email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.

  1. Populárne
  2. Najlepšie
  3. Komentované